Fizykoterapia Cena (zł)
Fala uderzeniowa 80
Kriokomora 50
Masaż wirowy częściowy kkd 30
Masaż wirowy częściowy solankowy kkg 40
DKF/Terapuls 18
Pole Magnetyczne 18
Jonoforeza/Galwanizacja 18
Prądy diadynamiczne 18
Prądy interferencyjne/Prądy TENS 18
Elektrostymulacja/Tonoliza 18
Ultradźwięki/Fonoforeza 18
Solux 18
Laser SC/P 18
Krio nawiew 18
Hydrocolator/Okład ciepły 18
Kinezyterapia – zajęcia ruchowe Cena (zł) Czas trwania (min)
Ćwiczenia indywidualne 45 / 60 / 90 30 / 45 / 60
Terapia manualna – mobilizacje, manipulacje 80 / 100 / 120 30 / 45 / 60
Osteopatia 100 / 120 / 150 30 / 45 / 60
Terapia wg metod neurofizjologicznych – Neuromobilizacje, metody neurofizjologiczne PNF, Mc Kenzie, Brunkow 80 / 100 / 120 30 / 45 / 60
Kinesiotaping 40
Ćwiczenia zespołowe (30 min) 25
Ćwiczenia w systemie bloczki – ciężarki/wyciągi 20 - 30
Masaż Cena (zł) Czas (min)
Masaż 60 / 80 / 100 30 / 45 / 60