Konsultacje Cena (zł)
Konsultacja onkologiczno-pediatryczna/specjalisty rehabilitacji - Dr Bilska 150
Konsultacja specjalisty rehabilitacji - Dr Karpiak 150
Konsultacja specjalisty rehabilitacji - Dr Szymoński 150
Diagnostyka funkcjonalna/konsultacja fizjoterapeutyczna 100
Wizyta domowa 150
Fizykoterapia Cena (zł)
Fala uderzeniowa 80
Masaż wirowy KKD/KKG 40
Diatermia (DKF)/Terapuls 18
Pole magnetyczne 18
Jonoforeza/Galwanizacja 18
Prądy diadynamiczne/interferencyjne/TENS 18
Elektrostymulacja 18
Ultradźwięki/Fonoforeza 18
Sollux 18
Laser skaner/punktowy 18
Krioterapia miejscowa 18
Kinezyterapia – zajęcia ruchowe Cena (zł) Czas trwania (min)
Terapia manualna - indywidualna praca z Pacjentem ( np. ćwiczenia bierne, czynne-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowo-mięśniowej. 80 / 100 / 120 30 / 45 / 60
Trening medyczny 60 30
Kinesiotaping 40 -
Ćwiczenia w systemie bloczki - ciężarki/wyciągi/w odciążeniu KKG/KKD 30 -
Masaż Cena (zł) Czas (min)
Masaż 60 / 80 / 100 30 / 45 / 60