Celem programu Życie po Amputacji jest w początkowej fazie wygojenie miejsca, gdzie doszło do amputacji, przyśpieszenie bliznowacenia rany i opieki nad kikutem w celu bezpiecznego i komfortowego protezowania kończyny oraz pomoc w przygotowaniu Pacjenta do nowej sytuacji.

Każdy pacjent będzie otrzymywał co najmniej 3 godziny terapii dziennie, 5 dni w tygodniu, zazwyczaj od poniedziałku do piątku oraz szósty dzień terapii, zazwyczaj w sobotę, przez 1-2 godziny. Zabiegi uzupełniają spotkania z Psychologiem.

Druga część programu to spotkanie z Protetykiem. Protetyk – profesjonalista, który ocenia, projektuje, mierzy, wytwarza i dopasowuje różne typy protez górnych i dolnych kończyn dolnych – dostępny jest w Varsovia Medica każdego dnia.

Po wykonaniu protezy, zapraszamy w Varsovia Medica w do intensywnej terapii fizycznej, aby zapewnić maksymalną mobilność i niezależność w codziennych czynnościach.

Naszym celem jest również zaangażowanie rodziny w proces usprawniania i protezowania, dlatego uważamy, że zespół rehabilitacyjny składa się z Ciebie, Twojej rodziny lub opiekuna, lekarza, terapeuty i pracownika zaopatrzenia ortopedycznego. Pod kierownictwem  lekarzy medycyny fizycznej i rehabilitacji, specjaliści z zespołu oceniają Twoje potrzeby medyczne i rehabilitacyjne oraz współpracują z Tobą w celu ustalenia indywidualnych celów. W ścisłej współpracy zespół projektuje i realizuje program leczenia. Członkowie rodziny i opiekunowie powinni, w razie potrzeby, uczestniczyć w sesjach leczenia i opiece nad Pacjentem.

Zespół Varsovia Medica zobowiązuje się do zagwarantowania, że ​​potrzeby poszczególnych osób są realizowane przez:

  • Zapewnienie indywidualnej rehabilitacji, w której podkreślamy komunikację i współpracę,
  • Ograniczanie  barier wynikających z amputacji poprzez skupienie się na możliwościach jednostki i wykorzystanie możliwości pacjenta.
  • Zapewnienie najwyższej jakości rehabilitacji skupionej na pacjencie.
  • Usunięcie lub zmniejszenie ograniczeń  w sytuacjach życiowych w możliwie najszerszym zakresie.
  • Doradztwo osobie fizycznej i rodzinie oraz/lub opiekunowi w razie konieczności alternatywne możliwości uczestnictwa w życiu.
  • Przygotowanie osoby, rodziny i/lub opiekuna do przejścia na kolejny etap rehabilitacji.

Szczegółowy plan rehabilitacji obejmuje:
– ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą
– ćwiczenia indywidualne  samodzielne
– ćwiczenia stabilizujące gorset mięśniowy tułowia
– nauka chodzenia
– nauka posługiwania się protezą
– pole magnetyczne
– laser
– ultradźwięki
– elektroterapie
– kąpiele wirowe kończyn.

W zależności od miejsca amputacji pierwszy etap trwa 4 tygodnie, jest to etap przygotowania do protezowania. Drugi etap to praca nad mobilnością i niezależnością związaną z Twoją nową protezą oraz powrót do życia przed zabiegiem