Bolesny Bark

Jest programem w którym główny nacisk kładziemy na przywrócenie ruchomości w stawie ramiennym. Ograniczenie ruchomości z towarzyszącym bólem nie pozwala cieszyć się aktywnością dnia codziennego. Długotrwałe ograniczenie i brak ruchomości prowadzi w następstwie do zaników mięśniowych i przykurczu w „stawie” barkowym. Szybkie rozpoczęcie fizjoterapii zapobiega powstaniu wtórnych zmian w stawie.

W programie Bolesny Bark we wstępnej fazie proponujemy dużą dawkę zabiegów z fizykoterapii której celem jest wyciszenie stanu zapalnego, następnie wprowadzamy terapie indywidualną oraz dodatkowe ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawie barkowym. Zabezpieczeniem w początkowej fazie stosujemy kinesiotaping.