Łokieć golfisty, łokieć tenisisty

To stan zapalny miejsca przyczepu grupy mięśniowej do kości. Ból występujący przy ruchach skrętnych ręki ogranicza w znacznym stopniu możliwość wykonywania prac ręcznych. W wielu przypadkach osłabia siłę chwytu ręki. Program rehabilitacji zawiera terapię indywidualna nakierowaną na uelastycznienie grup mięśniowych, ćwiczenia instruktażowe, których celem jest wzmocnienie osłabionych mięśni oraz fizykoterapię – laser, ultradźwięki, krio-nawiew, kąpiele wirowe. W przypadku stwierdzonego zwapnienia w miejscu przyczepu zalecamy falę uderzeniową, która ma bardzo wysoką skuteczność.